Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,201-29,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033296
Mã NSX: RT0805DRE07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034313
Mã NSX: RT0805FRD0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033297
Mã NSX: RT0805DRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034314
Mã NSX: RT0805FRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033298
Mã NSX: RT0805DRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034315
Mã NSX: RT0805FRD07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033299
Mã NSX: RT0805DRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034316
Mã NSX: RT0805FRD07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033300
Mã NSX: RT0805DRE07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034317
Mã NSX: RT0805FRD0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033301
Mã NSX: RT0805DRE07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034318
Mã NSX: RT0805FRD0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033302
Mã NSX: RT0805DRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034319
Mã NSX: RT0805FRD0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033303
Mã NSX: RT0805DRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034320
Mã NSX: RT0805FRD07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033304
Mã NSX: RT0805DRE0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034321
Mã NSX: RT0805FRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033305
Mã NSX: RT0805DRE07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034322
Mã NSX: RT0805FRD0739KL

Số lượng / Giá