Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,261-29,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033326
Mã NSX: RT0805DRD07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034343
Mã NSX: RT0805FRD07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033327
Mã NSX: RT0805DRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034344
Mã NSX: RT0805FRD0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033328
Mã NSX: RT0805DRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034345
Mã NSX: RT0805FRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033329
Mã NSX: RT0805FRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034346
Mã NSX: RT0805FRD0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033330
Mã NSX: RT0805FRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034347
Mã NSX: RT0805FRD07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033331
Mã NSX: RT0805FRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034348
Mã NSX: RT0805FRD07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033332
Mã NSX: RT0805FRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034349
Mã NSX: RT0805FRD07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033333
Mã NSX: RT0805FRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034350
Mã NSX: RT0805FRD0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033334
Mã NSX: RT0805FRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034351
Mã NSX: RT0805FRD07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033335
Mã NSX: RT0805FRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034352
Mã NSX: RT0805FRD075K1L

Số lượng / Giá