Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,281-29,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033336
Mã NSX: RT0805FRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034353
Mã NSX: RT0805FRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033337
Mã NSX: RT0805FRD0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034354
Mã NSX: RT0805FRD07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033338
Mã NSX: RT0805FRD0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034355
Mã NSX: RT0805FRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033339
Mã NSX: RT0805FRD0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034356
Mã NSX: RT0805FRD0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033340
Mã NSX: RT0805FRD07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034357
Mã NSX: RT0805FRD07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033341
Mã NSX: RT0805FRD07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034358
Mã NSX: RT0805FRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033342
Mã NSX: RT0805FRD07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034359
Mã NSX: RT0805FRD07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033343
Mã NSX: RT0805FRD07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034360
Mã NSX: RT0805FRD07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033344
Mã NSX: RT0805FRD07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034361
Mã NSX: RT0805FRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033345
Mã NSX: RT0805FRD07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034362
Mã NSX: RT0805FRD0768KL

Số lượng / Giá