Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,361-29,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033376
Mã NSX: RT0805FRD07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034393
Mã NSX: AT0805DRE07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033377
Mã NSX: RT0805FRD07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034394
Mã NSX: AT0805DRE07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033378
Mã NSX: RT0805FRD07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034395
Mã NSX: AT0805DRE07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033379
Mã NSX: RT0805FRD07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034396
Mã NSX: AT0805DRE07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033380
Mã NSX: RT0805FRD07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034397
Mã NSX: AT0805DRE07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033381
Mã NSX: RT0805FRD0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034398
Mã NSX: AT0805DRE07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033382
Mã NSX: RT0805FRD0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034399
Mã NSX: AT0805DRE07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033383
Mã NSX: RT0805FRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034400
Mã NSX: AT0805DRE07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033384
Mã NSX: RT0805FRD0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034401
Mã NSX: AT0805DRE0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033385
Mã NSX: RT0805FRD0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034402
Mã NSX: AT0805DRE0711K5L

Số lượng / Giá