Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,401-29,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033396
Mã NSX: RT0805FRD07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034413
Mã NSX: AT0805DRE07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033397
Mã NSX: RT0805FRD07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034414
Mã NSX: AT0805DRE07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033398
Mã NSX: RT0805FRD07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034415
Mã NSX: AT0805DRE07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033399
Mã NSX: RT0805FRD07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034416
Mã NSX: AT0805DRE07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033400
Mã NSX: RT0805FRD07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034417
Mã NSX: AT0805DRE0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033401
Mã NSX: RT0805FRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034418
Mã NSX: AT0805DRE0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033402
Mã NSX: RT0805FRD0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034419
Mã NSX: AT0805DRE0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033403
Mã NSX: RT0805FRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034420
Mã NSX: AT0805DRE0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033404
Mã NSX: RT0805FRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034421
Mã NSX: AT0805DRE0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033405
Mã NSX: RT0805FRD0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034422
Mã NSX: AT0805DRE0712R4L

Số lượng / Giá