Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,421-29,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033406
Mã NSX: RT0805FRD07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034423
Mã NSX: AT0805DRE0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033407
Mã NSX: RT0805FRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034424
Mã NSX: AT0805DRE0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033408
Mã NSX: RT0805FRD07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034425
Mã NSX: AT0805DRE07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033409
Mã NSX: RT0805FRD07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034426
Mã NSX: AT0805DRE07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033410
Mã NSX: RT0805FRD0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034427
Mã NSX: AT0805DRE07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033411
Mã NSX: RT0805FRD0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034428
Mã NSX: AT0805DRE07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033412
Mã NSX: RT0805FRD0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034429
Mã NSX: AT0805DRE07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033413
Mã NSX: RT0805FRD0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034430
Mã NSX: AT0805DRE07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033414
Mã NSX: RT0805FRD07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034431
Mã NSX: AT0805DRE0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033415
Mã NSX: RT0805FRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034432
Mã NSX: AT0805DRE0713K7L

Số lượng / Giá