Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,441-29,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033416
Mã NSX: RT0805FRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034433
Mã NSX: AT0805DRE0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033417
Mã NSX: RT0805FRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034434
Mã NSX: AT0805DRE0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033418
Mã NSX: RT0805FRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034435
Mã NSX: AT0805DRE0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033419
Mã NSX: RT0805FRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034436
Mã NSX: AT0805DRE0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033420
Mã NSX: RT0805FRD0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034437
Mã NSX: AT0805DRE07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033421
Mã NSX: RT0805FRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034438
Mã NSX: AT0805DRE07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033422
Mã NSX: RT0805FRD07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034439
Mã NSX: AT0805DRE07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033423
Mã NSX: RT0805FRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034440
Mã NSX: AT0805DRE07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033424
Mã NSX: RT0805FRD07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034441
Mã NSX: AT0805DRE07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033425
Mã NSX: RT0805FRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034442
Mã NSX: AT0805DRE07147RL

Số lượng / Giá