Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,481-29,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033436
Mã NSX: RT0805FRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034453
Mã NSX: AT0805DRE07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033437
Mã NSX: RT0805FRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034454
Mã NSX: AT0805DRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033438
Mã NSX: RT0805FRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034455
Mã NSX: AT0805DRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033439
Mã NSX: RT0805FRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034456
Mã NSX: AT0805DRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033440
Mã NSX: RT0805FRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034457
Mã NSX: AT0805DRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033441
Mã NSX: RT0805FRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034458
Mã NSX: AT0805DRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033442
Mã NSX: RT0805FRD071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034459
Mã NSX: AT0805DRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033443
Mã NSX: RT0805FRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034460
Mã NSX: AT0805DRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033444
Mã NSX: RT0805FRD071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034461
Mã NSX: AT0805DRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033445
Mã NSX: RT0805FRD071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034462
Mã NSX: AT0805DRE07160RL

Số lượng / Giá