Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,501-29,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033446
Mã NSX: RT0805FRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034463
Mã NSX: AT0805DRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033447
Mã NSX: RT0805FRD071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034464
Mã NSX: AT0805DRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033448
Mã NSX: RT0805FRD071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034465
Mã NSX: AT0805DRE07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033449
Mã NSX: RT0805FRD071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034466
Mã NSX: AT0805DRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033450
Mã NSX: RT0805FRD071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034467
Mã NSX: AT0805DRE07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033451
Mã NSX: RT0805FRD071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034468
Mã NSX: AT0805DRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033452
Mã NSX: RT0805FRD071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034469
Mã NSX: AT0805DRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033453
Mã NSX: RT0805FRD071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034470
Mã NSX: AT0805DRE0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033454
Mã NSX: RT0805FRD07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034471
Mã NSX: AT0805DRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033455
Mã NSX: RT0805FRD0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034472
Mã NSX: AT0805DRE0716KL

Số lượng / Giá