Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,521-29,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033456
Mã NSX: RT0805FRD0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034473
Mã NSX: AT0805DRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033457
Mã NSX: RT0805FRD07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034474
Mã NSX: AT0805DRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033458
Mã NSX: RT0805FRD07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034475
Mã NSX: AT0805DRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033459
Mã NSX: RT0805FRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034476
Mã NSX: AT0805DRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033460
Mã NSX: RT0805FRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034477
Mã NSX: AT0805DRE07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033461
Mã NSX: RT0805FRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034478
Mã NSX: AT0805DRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033462
Mã NSX: RT0805FRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034479
Mã NSX: AT0805DRE07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033463
Mã NSX: RT0805FRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034480
Mã NSX: AT0805DRE07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033464
Mã NSX: RT0805FRD07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034481
Mã NSX: AT0805DRE0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033465
Mã NSX: RT0805FRD07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034482
Mã NSX: AT0805DRE0717K8L

Số lượng / Giá