Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,541-29,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033466
Mã NSX: RT0805FRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034483
Mã NSX: AT0805DRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033467
Mã NSX: RT0805FRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034484
Mã NSX: AT0805DRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033468
Mã NSX: RT0805FRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034485
Mã NSX: AT0805DRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033469
Mã NSX: RT0805FRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034486
Mã NSX: AT0805DRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033470
Mã NSX: RT0805FRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034487
Mã NSX: AT0805DRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033471
Mã NSX: RT0805FRD07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034488
Mã NSX: AT0805DRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033472
Mã NSX: RT0805FRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034489
Mã NSX: AT0805DRE07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033473
Mã NSX: RT0805FRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034490
Mã NSX: AT0805DRE07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033474
Mã NSX: RT0805FRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034491
Mã NSX: AT0805DRE0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033475
Mã NSX: RT0805FRD0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034492
Mã NSX: AT0805DRE0718K7L

Số lượng / Giá