Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,581-29,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033486
Mã NSX: RT0805FRD0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034503
Mã NSX: AT0805DRE0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033487
Mã NSX: RT0805FRD0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034504
Mã NSX: AT0805DRE0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033488
Mã NSX: RT0805FRD07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034505
Mã NSX: AT0805DRE071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033489
Mã NSX: RT0805FRD07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034506
Mã NSX: AT0805DRE071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033490
Mã NSX: RT0805FRD07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034507
Mã NSX: AT0805DRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033491
Mã NSX: RT0805FRD07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034508
Mã NSX: AT0805DRE071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033492
Mã NSX: RT0805FRD0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034509
Mã NSX: AT0805DRE071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033493
Mã NSX: RT0805FRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034510
Mã NSX: AT0805DRE071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033494
Mã NSX: RT0805FRD0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034511
Mã NSX: AT0805DRE071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033495
Mã NSX: RT0805FRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034512
Mã NSX: AT0805DRE071K21L

Số lượng / Giá