Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,681-29,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034552
Mã NSX: AT0805DRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033537
Mã NSX: RT0805FRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034553
Mã NSX: AT0805DRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033538
Mã NSX: RT0805FRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034554
Mã NSX: AT0805DRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033539
Mã NSX: RT0805FRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034555
Mã NSX: AT0805DRE07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033540
Mã NSX: RT0805FRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034556
Mã NSX: AT0805DRE07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033541
Mã NSX: RT0805FRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034557
Mã NSX: AT0805DRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033542
Mã NSX: RT0805FRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034558
Mã NSX: AT0805DRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033543
Mã NSX: RT0805FRD0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034559
Mã NSX: AT0805DRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033544
Mã NSX: RT0805FRD07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034560
Mã NSX: AT0805DRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033545
Mã NSX: RT0805FRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034561
Mã NSX: AT0805DRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033546
Mã NSX: RT0805FRD07348KL

Số lượng / Giá