Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,701-29,720 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034562
Mã NSX: AT0805DRE0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033547
Mã NSX: RT0805FRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034563
Mã NSX: AT0805DRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033548
Mã NSX: RT0805FRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034564
Mã NSX: AT0805DRE07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033549
Mã NSX: RT0805FRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034565
Mã NSX: AT0805DRE07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033550
Mã NSX: RT0805FRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034566
Mã NSX: AT0805DRE07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033551
Mã NSX: RT0805FRD0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034567
Mã NSX: AT0805DRE07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033552
Mã NSX: RT0805FRD07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034568
Mã NSX: AT0805DRE0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033553
Mã NSX: RT0805FRD07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034569
Mã NSX: AT0805DRE0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033554
Mã NSX: RT0805FRD0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034570
Mã NSX: AT0805DRE0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033555
Mã NSX: RT0805FRD0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034571
Mã NSX: AT0805DRE0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033556
Mã NSX: RT0805FRD07360KL

Số lượng / Giá