Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,741-29,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034582
Mã NSX: AT0805DRE0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033567
Mã NSX: RT0805FRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034583
Mã NSX: AT0805DRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033568
Mã NSX: RT0805FRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034584
Mã NSX: AT0805DRE07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033569
Mã NSX: RT0805FRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034585
Mã NSX: AT0805DRE0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033570
Mã NSX: RT0805FRD07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034586
Mã NSX: AT0805DRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033571
Mã NSX: RT0805FRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034587
Mã NSX: AT0805DRE07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033572
Mã NSX: RT0805FRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034588
Mã NSX: AT0805DRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033573
Mã NSX: RT0805FRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034589
Mã NSX: AT0805DRE07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033574
Mã NSX: RT0805FRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034590
Mã NSX: AT0805DRE07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033575
Mã NSX: RT0805FRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034591
Mã NSX: AT0805DRE0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033576
Mã NSX: RT0805FRD073K24L

Số lượng / Giá