Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,841-29,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034632
Mã NSX: AT0805DRE072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033617
Mã NSX: RT0805FRD07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034633
Mã NSX: AT0805DRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033618
Mã NSX: RT0805FRD07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034634
Mã NSX: AT0805DRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033619
Mã NSX: RT0805FRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034635
Mã NSX: AT0805DRE07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033620
Mã NSX: RT0805FRD0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034636
Mã NSX: AT0805DRE07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033621
Mã NSX: RT0805FRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034637
Mã NSX: AT0805DRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033622
Mã NSX: RT0805FRD07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034638
Mã NSX: AT0805DRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033623
Mã NSX: RT0805FRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034639
Mã NSX: AT0805DRE07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033624
Mã NSX: RT0805FRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034640
Mã NSX: AT0805DRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033625
Mã NSX: RT0805FRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034641
Mã NSX: AT0805DRE0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033626
Mã NSX: RT0805FRD074K32L

Số lượng / Giá