Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,861-29,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034642
Mã NSX: AT0805DRE0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033627
Mã NSX: RT0805FRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034643
Mã NSX: AT0805DRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033628
Mã NSX: RT0805FRD074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034644
Mã NSX: AT0805DRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033629
Mã NSX: RT0805FRD074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034645
Mã NSX: AT0805DRE0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033630
Mã NSX: RT0805FRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034646
Mã NSX: AT0805DRE0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033631
Mã NSX: RT0805FRD074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034647
Mã NSX: AT0805DRE07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033632
Mã NSX: RT0805FRD074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034648
Mã NSX: AT0805DRE07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033633
Mã NSX: RT0805FRD07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034649
Mã NSX: AT0805DRE0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033634
Mã NSX: RT0805FRD07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034650
Mã NSX: AT0805DRE0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033635
Mã NSX: RT0805FRD07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034651
Mã NSX: AT0805DRE07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033636
Mã NSX: RT0805FRD0751K1L

Số lượng / Giá