Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,921-29,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034672
Mã NSX: AT0805DRE0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033657
Mã NSX: RT0805FRD07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034673
Mã NSX: AT0805DRE0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033658
Mã NSX: RT0805FRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034674
Mã NSX: AT0805DRE07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033659
Mã NSX: RT0805FRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034675
Mã NSX: AT0805DRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033660
Mã NSX: RT0805FRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034676
Mã NSX: AT0805DRE07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033661
Mã NSX: RT0805FRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034677
Mã NSX: AT0805DRE07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033662
Mã NSX: RT0805FRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034678
Mã NSX: AT0805DRE0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033663
Mã NSX: RT0805FRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034679
Mã NSX: AT0805DRE0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033664
Mã NSX: RT0805FRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034680
Mã NSX: AT0805DRE0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033665
Mã NSX: RT0805FRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034681
Mã NSX: AT0805DRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033666
Mã NSX: RT0805FRD075K9L

Số lượng / Giá