Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,021-30,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034722
Mã NSX: AT0805DRE0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033707
Mã NSX: RT0805FRD0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034723
Mã NSX: AT0805DRE07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033708
Mã NSX: RT0805FRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034724
Mã NSX: AT0805DRE07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033709
Mã NSX: RT0805FRD07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034725
Mã NSX: AT0805DRE07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033710
Mã NSX: RT0805FRD07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034726
Mã NSX: AT0805DRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033711
Mã NSX: RT0805FRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034727
Mã NSX: AT0805DRE0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033712
Mã NSX: RT0805FRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034728
Mã NSX: AT0805DRE0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033713
Mã NSX: RT0805FRD07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034729
Mã NSX: AT0805DRE0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033714
Mã NSX: RT0805FRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034730
Mã NSX: AT0805DRE0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033715
Mã NSX: RT0805FRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034731
Mã NSX: AT0805DRE07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033716
Mã NSX: RT0805FRD077K15L

Số lượng / Giá