Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,041-30,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034732
Mã NSX: AT0805DRE07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033717
Mã NSX: RT0805FRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034733
Mã NSX: AT0805DRE0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033718
Mã NSX: RT0805FRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034734
Mã NSX: AT0805DRE0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033719
Mã NSX: RT0805FRD077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034735
Mã NSX: AT0805DRE07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033720
Mã NSX: RT0805FRD07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034736
Mã NSX: AT0805DRE07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033721
Mã NSX: RT0805FRD07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034737
Mã NSX: AT0805DRE0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033722
Mã NSX: RT0805FRD0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034738
Mã NSX: AT0805DRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033723
Mã NSX: RT0805FRD07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034739
Mã NSX: AT0805DRE07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033724
Mã NSX: RT0805FRD07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034740
Mã NSX: AT0805DRE07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033725
Mã NSX: RT0805FRD07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034741
Mã NSX: AT0805DRE0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033726
Mã NSX: RT0805FRD0782K5L

Số lượng / Giá