Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,081-30,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034752
Mã NSX: AT0805DRE0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033737
Mã NSX: RT0805FRD0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034753
Mã NSX: AT0805DRE0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033738
Mã NSX: RT0805FRD07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034754
Mã NSX: AT0805DRE07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033739
Mã NSX: RT0805FRD0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034755
Mã NSX: AT0805DRE07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033740
Mã NSX: RT0805FRD0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034756
Mã NSX: AT0805DRE0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033741
Mã NSX: RT0805FRD078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034757
Mã NSX: AT0805DRE0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033742
Mã NSX: RT0805FRD078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034758
Mã NSX: AT0805DRE074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033743
Mã NSX: RT0805FRD078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034759
Mã NSX: AT0805DRE074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033744
Mã NSX: RT0805FRD078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034760
Mã NSX: AT0805DRE074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033745
Mã NSX: RT0805FRD078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034761
Mã NSX: AT0805DRE074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033746
Mã NSX: RT0805FRD07909KL

Số lượng / Giá