Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,101-30,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034762
Mã NSX: AT0805DRE074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033747
Mã NSX: RT0805FRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034763
Mã NSX: AT0805DRE074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033748
Mã NSX: RT0805FRD0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034764
Mã NSX: AT0805DRE074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033749
Mã NSX: RT0805FRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034765
Mã NSX: AT0805DRE074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033750
Mã NSX: RT0805FRD07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034766
Mã NSX: AT0805DRE074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033751
Mã NSX: RT0805FRD0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034767
Mã NSX: AT0805DRE074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033752
Mã NSX: RT0805FRD07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034768
Mã NSX: AT0805DRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033753
Mã NSX: RT0805FRD07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034769
Mã NSX: AT0805DRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033754
Mã NSX: RT0805FRD0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034770
Mã NSX: AT0805DRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033755
Mã NSX: RT0805FRD0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034771
Mã NSX: AT0805DRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033756
Mã NSX: RT0805FRD07953RL

Số lượng / Giá