Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,161-30,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034792
Mã NSX: AT0805DRE07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033777
Mã NSX: RT0805DRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034793
Mã NSX: AT0805DRE07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033778
Mã NSX: RT0805DRE0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034794
Mã NSX: AT0805DRE0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033779
Mã NSX: RT0805DRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034795
Mã NSX: AT0805DRE0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033780
Mã NSX: RT0805DRE0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034796
Mã NSX: AT0805DRE0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033781
Mã NSX: RT0805DRE0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034797
Mã NSX: AT0805DRE0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033782
Mã NSX: RT0805DRE0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034798
Mã NSX: AT0805DRE07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033783
Mã NSX: RT0805DRE0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034799
Mã NSX: AT0805DRE07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033784
Mã NSX: RT0805DRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034800
Mã NSX: AT0805DRE0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033785
Mã NSX: RT0805DRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034801
Mã NSX: AT0805DRE0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033786
Mã NSX: RT0805DRE0780R6L

Số lượng / Giá