Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,261-30,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034842
Mã NSX: AT0805DRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033827
Mã NSX: RT0805DRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034843
Mã NSX: AT0805DRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033828
Mã NSX: RT0805DRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034844
Mã NSX: AT0805DRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033829
Mã NSX: RT0805DRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034845
Mã NSX: AT0805DRE07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033830
Mã NSX: RT0805DRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034846
Mã NSX: AT0805DRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033831
Mã NSX: RT0805DRE07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034847
Mã NSX: AT0805DRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033832
Mã NSX: RT0805DRE07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034848
Mã NSX: AT0805DRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033833
Mã NSX: RT0805DRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034849
Mã NSX: AT0805DRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033834
Mã NSX: RT0805DRE07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034850
Mã NSX: AT0805DRE076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033835
Mã NSX: RT0805DRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034851
Mã NSX: AT0805DRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033836
Mã NSX: RT0805DRE0716K5L

Số lượng / Giá