Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,281-30,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034852
Mã NSX: AT0805DRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033837
Mã NSX: RT0805DRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034853
Mã NSX: AT0805DRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033838
Mã NSX: RT0805DRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034854
Mã NSX: AT0805DRE076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033839
Mã NSX: RT0805DRE07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034855
Mã NSX: AT0805DRE076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033840
Mã NSX: RT0805DRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034856
Mã NSX: AT0805DRE076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033841
Mã NSX: RT0805DRE07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034857
Mã NSX: AT0805DRE076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033842
Mã NSX: RT0805DRE07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034858
Mã NSX: AT0805DRE07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033843
Mã NSX: RT0805DRE0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034859
Mã NSX: AT0805DRE07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033844
Mã NSX: RT0805DRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034860
Mã NSX: AT0805DRE0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033845
Mã NSX: RT0805DRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034861
Mã NSX: AT0805DRE0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033846
Mã NSX: RT0805DRE07187KL

Số lượng / Giá