Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,341-30,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034882
Mã NSX: AT0805DRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033867
Mã NSX: RT0805DRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034883
Mã NSX: AT0805DRE07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033868
Mã NSX: RT0805DRE071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034884
Mã NSX: AT0805DRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033869
Mã NSX: RT0805DRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034885
Mã NSX: AT0805DRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033870
Mã NSX: RT0805DRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034886
Mã NSX: AT0805DRE0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033871
Mã NSX: RT0805DRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034887
Mã NSX: AT0805DRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033872
Mã NSX: RT0805DRE071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034888
Mã NSX: AT0805DRE07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033873
Mã NSX: RT0805DRE07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034889
Mã NSX: AT0805DRE07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033874
Mã NSX: RT0805DRE0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034890
Mã NSX: AT0805DRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033875
Mã NSX: RT0805DRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034891
Mã NSX: AT0805DRE0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033876
Mã NSX: RT0805DRE07221RL

Số lượng / Giá