Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,381-30,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034902
Mã NSX: AT0805DRE0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033887
Mã NSX: RT0805DRE07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034903
Mã NSX: AT0805DRE07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033888
Mã NSX: RT0805DRE07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034904
Mã NSX: AT0805DRE07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033889
Mã NSX: RT0805DRE0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034905
Mã NSX: AT0805DRE0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033890
Mã NSX: RT0805DRE0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034906
Mã NSX: AT0805DRE0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033891
Mã NSX: RT0805DRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034907
Mã NSX: AT0805DRE078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033892
Mã NSX: RT0805DRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034908
Mã NSX: AT0805DRE078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033893
Mã NSX: RT0805DRE07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034909
Mã NSX: AT0805DRE078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033894
Mã NSX: RT0805DRE0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034910
Mã NSX: AT0805DRE078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033895
Mã NSX: RT0805DRE0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034911
Mã NSX: AT0805DRE078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033896
Mã NSX: RT0805DRE07270KL

Số lượng / Giá