Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,441-30,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034932
Mã NSX: AT0805DRE0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033917
Mã NSX: RT0805DRE072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034933
Mã NSX: AT0805DRE079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033918
Mã NSX: RT0805DRE072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034934
Mã NSX: AT0805DRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033919
Mã NSX: RT0805DRE072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034935
Mã NSX: AT0805DRE079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033920
Mã NSX: RT0805DRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034936
Mã NSX: AT0805DRE079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033921
Mã NSX: RT0805DRE072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034937
Mã NSX: AT0805DRE079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033922
Mã NSX: RT0805DRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034938
Mã NSX: RT0805FRE075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033923
Mã NSX: RT0805DRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034939
Mã NSX: RT0805FRE075R23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033924
Mã NSX: RT0805DRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034940
Mã NSX: RT0805FRE075R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033925
Mã NSX: RT0805DRE0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034941
Mã NSX: RT0805FRE075R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033926
Mã NSX: RT0805DRE07316KL

Số lượng / Giá