Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,481-30,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034952
Mã NSX: RT0805FRE079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033937
Mã NSX: RT0805DRE07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034953
Mã NSX: AF0805JR-0720ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033938
Mã NSX: RT0805DRE07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034954
Mã NSX: RT0805DRE075R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033939
Mã NSX: RT0805DRE07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034955
Mã NSX: RT0805DRE075R23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033940
Mã NSX: RT0805DRE0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034956
Mã NSX: RT0805DRE075R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033941
Mã NSX: RT0805DRE0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034957
Mã NSX: RT0805DRE075R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033942
Mã NSX: RT0805DRE0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034958
Mã NSX: RT0805DRE075R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033943
Mã NSX: RT0805DRE0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034959
Mã NSX: RT0805DRE075R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033944
Mã NSX: RT0805DRE07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034960
Mã NSX: RT0805DRE075R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033945
Mã NSX: RT0805DRE0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034961
Mã NSX: RT0805DRE076R19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033946
Mã NSX: RT0805DRE07360KL

Số lượng / Giá