Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,501-30,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.34 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034962
Mã NSX: RT0805DRE076R34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033947
Mã NSX: RT0805DRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034963
Mã NSX: RT0805DRE076R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033948
Mã NSX: RT0805DRE07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034964
Mã NSX: RT0805DRE076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033949
Mã NSX: RT0805DRE0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034965
Mã NSX: RT0805DRE076R98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033950
Mã NSX: RT0805DRE0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034966
Mã NSX: RT0805DRE077R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033951
Mã NSX: RT0805DRE07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034967
Mã NSX: RT0805DRE077R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033952
Mã NSX: RT0805DRE07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034968
Mã NSX: RT0805DRE077R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033953
Mã NSX: RT0805DRE0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034969
Mã NSX: RT0805DRE077R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033954
Mã NSX: RT0805DRE07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034970
Mã NSX: RT0805DRE078R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033955
Mã NSX: RT0805DRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034971
Mã NSX: RT0805DRE078R45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033956
Mã NSX: RT0805DRE0738K3L

Số lượng / Giá