Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,521-30,540 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 8.66 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034972
Mã NSX: RT0805DRE078R66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033957
Mã NSX: RT0805DRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034973
Mã NSX: RT0805DRE078R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033958
Mã NSX: RT0805DRE07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034974
Mã NSX: RT0805DRE079R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033959
Mã NSX: RT0805DRE07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034975
Mã NSX: RT0805DRE079R31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033960
Mã NSX: RT0805DRE07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034976
Mã NSX: RT0805DRE079R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033961
Mã NSX: RT0805DRE0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034977
Mã NSX: RT0805DRE079R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033962
Mã NSX: RT0805DRE0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034978
Mã NSX: AF0805FR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033963
Mã NSX: RT0805DRE073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034979
Mã NSX: AF0805FR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033964
Mã NSX: RT0805DRE073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034980
Mã NSX: AF0805FR-071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033965
Mã NSX: RT0805DRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034981
Mã NSX: AF0805FR-071M05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033966
Mã NSX: RT0805DRE073K4L

Số lượng / Giá