Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,541-30,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.07 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034982
Mã NSX: AF0805FR-071M07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033967
Mã NSX: RT0805DRE073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034983
Mã NSX: AF0805FR-071M13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033968
Mã NSX: RT0805DRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034984
Mã NSX: AF0805FR-071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033969
Mã NSX: RT0805DRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034985
Mã NSX: AF0805FR-071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033970
Mã NSX: RT0805DRE07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034986
Mã NSX: AF0805FR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033971
Mã NSX: RT0805DRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034987
Mã NSX: AF0805FR-071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033972
Mã NSX: RT0805DRE07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034988
Mã NSX: AF0805FR-071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033973
Mã NSX: RT0805DRE0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034989
Mã NSX: AF0805FR-071M27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033974
Mã NSX: RT0805DRE07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034990
Mã NSX: AF0805FR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033975
Mã NSX: RT0805DRE0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034991
Mã NSX: AF0805FR-071M33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033976
Mã NSX: RT0805DRE07430RL

Số lượng / Giá