Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,561-30,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.37 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034992
Mã NSX: AF0805FR-071M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033977
Mã NSX: RT0805DRE07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034993
Mã NSX: AF0805FR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033978
Mã NSX: RT0805DRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034994
Mã NSX: AF0805FR-071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033979
Mã NSX: RT0805DRE0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034995
Mã NSX: AF0805FR-071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033980
Mã NSX: RT0805DRE07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034996
Mã NSX: AF0805FR-071M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033981
Mã NSX: RT0805DRE0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034997
Mã NSX: AF0805FR-071M54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033982
Mã NSX: RT0805DRE07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034998
Mã NSX: AF0805FR-071M58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033983
Mã NSX: RT0805DRE07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034999
Mã NSX: AF0805FR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033984
Mã NSX: RT0805DRE0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035000
Mã NSX: AF0805FR-071M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033985
Mã NSX: RT0805DRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035001
Mã NSX: AF0805FR-071M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033986
Mã NSX: RT0805DRE07464KL

Số lượng / Giá