Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,041-3,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 332 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004852
Mã NSX: AF0402FR-07332KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004853
Mã NSX: AF0402FR-07332RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004854
Mã NSX: AF0402FR-0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004855
Mã NSX: AF0402FR-0733KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004856
Mã NSX: AF0402FR-0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004857
Mã NSX: AF0402FR-0733RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 340 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004858
Mã NSX: AF0402FR-07340KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004859
Mã NSX: AF0402FR-07340RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004860
Mã NSX: AF0402FR-07348RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004861
Mã NSX: AF0402FR-0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 357 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004862
Mã NSX: AF0402FR-07357KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 35.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004863
Mã NSX: AF0402FR-0735K7L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004864
Mã NSX: AF0402FR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004865
Mã NSX: AF0402FR-0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004866
Mã NSX: AF0402FR-0737K4L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 383 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004867
Mã NSX: AF0402FR-07383KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004868
Mã NSX: AF0402FR-0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 38.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004869
Mã NSX: AF0402FR-0738R3L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 390 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004870
Mã NSX: AF0402FR-07390KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004871
Mã NSX: AF0402FR-07392RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144