Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,601-30,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035012
Mã NSX: AF0805FR-072M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033997
Mã NSX: RT0805DRE07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035013
Mã NSX: AF0805FR-072M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033998
Mã NSX: RT0805DRE074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035014
Mã NSX: AF0805FR-072M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033999
Mã NSX: RT0805DRE074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035015
Mã NSX: AF0805FR-072M26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034000
Mã NSX: RT0805DRE074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035016
Mã NSX: AF0805FR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034001
Mã NSX: RT0805DRE074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035017
Mã NSX: AF0805FR-072M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034002
Mã NSX: RT0805DRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035018
Mã NSX: AF0805FR-072M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034003
Mã NSX: RT0805DRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035019
Mã NSX: AF0805FR-072M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034004
Mã NSX: RT0805DRE07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035020
Mã NSX: AF0805FR-072M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034005
Mã NSX: RT0805DRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035021
Mã NSX: AF0805FR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034006
Mã NSX: RT0805DRE07523KL

Số lượng / Giá