Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,621-30,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.55 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035022
Mã NSX: AF0805FR-072M55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034007
Mã NSX: RT0805DRE07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035023
Mã NSX: AF0805FR-072M61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034008
Mã NSX: RT0805DRE0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035024
Mã NSX: AF0805FR-072M67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034009
Mã NSX: RT0805DRE0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035025
Mã NSX: AF0805FR-072M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034010
Mã NSX: RT0805DRE07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035026
Mã NSX: AF0805FR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034011
Mã NSX: RT0805DRE0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035027
Mã NSX: AF0805FR-072M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034012
Mã NSX: RT0805DRE0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035028
Mã NSX: AF0805FR-072M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034013
Mã NSX: RT0805DRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035029
Mã NSX: AF0805FR-072M94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034014
Mã NSX: RT0805DRE07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035030
Mã NSX: AF0805FR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034015
Mã NSX: RT0805DRE07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035031
Mã NSX: AF0805FR-073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034016
Mã NSX: RT0805DRE0756K2L

Số lượng / Giá