Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,701-30,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.36 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035062
Mã NSX: AF0805FR-075M36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034047
Mã NSX: RT0805DRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035063
Mã NSX: AF0805FR-075M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034048
Mã NSX: RT0805DRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035064
Mã NSX: AF0805FR-075M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034049
Mã NSX: RT0805DRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035065
Mã NSX: AF0805FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034050
Mã NSX: RT0805DRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035066
Mã NSX: AF0805FR-075M76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034051
Mã NSX: RT0805DRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035067
Mã NSX: AF0805FR-075M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034052
Mã NSX: RT0805DRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035068
Mã NSX: AF0805FR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034053
Mã NSX: RT0805DRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035069
Mã NSX: AF0805FR-076M04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034054
Mã NSX: RT0805DRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035070
Mã NSX: AF0805FR-076M19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034055
Mã NSX: RT0805DRE076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035071
Mã NSX: AF0805FR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034056
Mã NSX: RT0805DRE076K98L

Số lượng / Giá