Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,721-30,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.34 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035072
Mã NSX: AF0805FR-076M34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034057
Mã NSX: RT0805DRE07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035073
Mã NSX: AF0805FR-076M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034058
Mã NSX: RT0805DRE0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035074
Mã NSX: AF0805FR-076M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034059
Mã NSX: RT0805DRE07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035075
Mã NSX: AF0805FR-076M81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034060
Mã NSX: RT0805DRE0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035076
Mã NSX: AF0805FR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034061
Mã NSX: RT0805DRE07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035077
Mã NSX: AF0805FR-076M98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034062
Mã NSX: RT0805DRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035078
Mã NSX: AF0805FR-077M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034063
Mã NSX: RT0805DRE0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035079
Mã NSX: AF0805FR-077M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034064
Mã NSX: RT0805DRE07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035080
Mã NSX: AF0805FR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034065
Mã NSX: RT0805DRE0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035081
Mã NSX: AF0805FR-077M68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034066
Mã NSX: RT0805DRE0778R7L

Số lượng / Giá