Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,741-30,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035082
Mã NSX: AF0805FR-077M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034067
Mã NSX: RT0805DRE077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035083
Mã NSX: AF0805FR-078M06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034068
Mã NSX: RT0805DRE077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035084
Mã NSX: AF0805FR-078M25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034069
Mã NSX: RT0805DRE07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035085
Mã NSX: AF0805FR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034070
Mã NSX: RT0805DRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035086
Mã NSX: AF0805FR-078M45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034071
Mã NSX: RT0805DRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035087
Mã NSX: AF0805FR-078M66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034072
Mã NSX: RT0805DRE07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035088
Mã NSX: AF0805FR-078M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034073
Mã NSX: RT0805DRE0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035089
Mã NSX: AF0805FR-079M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034074
Mã NSX: RT0805DRE0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035090
Mã NSX: AF0805FR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034075
Mã NSX: RT0805DRE07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035091
Mã NSX: AF0805FR-079M31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034076
Mã NSX: RT0805DRE07866RL

Số lượng / Giá