Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,781-30,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.06 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035102
Mã NSX: RT0805DRE078R06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034087
Mã NSX: RT0805DRE0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035103
Mã NSX: RT0805DRE078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034088
Mã NSX: RT0805DRE0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035104
Mã NSX: RT0805DRE079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034089
Mã NSX: RT0805DRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035105
Mã NSX: RT0805FRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034090
Mã NSX: RT0805DRE07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035106
Mã NSX: RT0805FRD075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034091
Mã NSX: RT0805DRE07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035107
Mã NSX: RT0805FRD076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034092
Mã NSX: RT0805DRE0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035108
Mã NSX: RT0805FRD078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034093
Mã NSX: RT0805DRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035109
Mã NSX: RT0805FRD076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034094
Mã NSX: RT0805DRE07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035110
Mã NSX: RT0805FRE071R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034095
Mã NSX: RT0805DRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035111
Mã NSX: RT0805FRE071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034096
Mã NSX: RT0805DRE07976RL

Số lượng / Giá