Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,801-30,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035112
Mã NSX: RT0805FRE071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034097
Mã NSX: RT0805DRE079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035113
Mã NSX: RT0805FRE071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034098
Mã NSX: RT0805DRE079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035114
Mã NSX: RT0805FRE072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034099
Mã NSX: RT0805DRE079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035115
Mã NSX: RT0805FRE072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 101 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034100
Mã NSX: RT0805DRE07101KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035116
Mã NSX: RT0805FRE072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034101
Mã NSX: RT0805DRE0715K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035117
Mã NSX: RT0805FRE073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 176 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034102
Mã NSX: RT0805DRE07176RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035118
Mã NSX: RT0805FRE073R48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034103
Mã NSX: RT0805DRE0717K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035119
Mã NSX: RT0805FRE073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.01 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034104
Mã NSX: RT0805DRE071K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035120
Mã NSX: RT0805FRE073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034105
Mã NSX: RT0805DRE0720K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035121
Mã NSX: RT0805FRE074R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034106
Mã NSX: RT0805DRE0721K3L

Số lượng / Giá