Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,841-30,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035134
Mã NSX: RT0805FRD072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 741 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034115
Mã NSX: RT0805DRE07741RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035135
Mã NSX: RT0805FRD073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 759 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034116
Mã NSX: RT0805DRE07759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035136
Mã NSX: RT0805FRD073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034117
Mã NSX: RT0805DRE07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035137
Mã NSX: RT0805FRD073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034118
Mã NSX: RT0805DRE0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035138
Mã NSX: RT0805FRD074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 777 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034119
Mã NSX: RT0805DRE07777RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035139
Mã NSX: RT0805FRD071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035140
Mã NSX: RT0805FRD073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 796 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034120
Mã NSX: RT0805DRE07796RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035141
Mã NSX: RT0805DRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.06 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034121
Mã NSX: RT0805DRE077K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035142
Mã NSX: RT0805DRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 816 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034122
Mã NSX: RT0805DRE07816RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035143
Mã NSX: RT0805DRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 835 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034123
Mã NSX: RT0805DRE07835RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035144
Mã NSX: RT0805DRD0710K7L

Số lượng / Giá