Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,881-30,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034137
Mã NSX: AA0805FR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035152
Mã NSX: RT0805DRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034138
Mã NSX: AA0805FR-071R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034139
Mã NSX: AA0805FR-071R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035153
Mã NSX: RT0805DRD07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034140
Mã NSX: AA0805FR-071R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034141
Mã NSX: AA0805FR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035154
Mã NSX: RT0805DRD07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034142
Mã NSX: AA0805FR-071R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034143
Mã NSX: AA0805FR-071R37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035155
Mã NSX: RT0805DRD07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034144
Mã NSX: AA0805FR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034145
Mã NSX: AA0805FR-071R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035156
Mã NSX: RT0805DRD07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034146
Mã NSX: AA0805FR-071R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034147
Mã NSX: AA0805FR-071R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035157
Mã NSX: RT0805DRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034148
Mã NSX: AA0805FR-071R54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034149
Mã NSX: AA0805FR-071R58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034150
Mã NSX: AA0805FR-071R5L

Số lượng / Giá