Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,901-30,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035158
Mã NSX: RT0805DRD0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034151
Mã NSX: AA0805FR-071R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034152
Mã NSX: AA0805FR-071R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034153
Mã NSX: AA0805FR-071R69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035159
Mã NSX: RT0805DRD0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034154
Mã NSX: AA0805FR-071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034155
Mã NSX: AA0805FR-071R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034156
Mã NSX: AA0805FR-071R78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034157
Mã NSX: AA0805FR-071R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034158
Mã NSX: AA0805FR-071R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035160
Mã NSX: RT0805DRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034159
Mã NSX: AA0805FR-071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034160
Mã NSX: AA0805FR-071R91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035161
Mã NSX: RT0805DRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034161
Mã NSX: AA0805FR-071R96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034162
Mã NSX: AA0805FR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035162
Mã NSX: RT0805DRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034163
Mã NSX: AA0805FR-072R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034164
Mã NSX: AA0805FR-072R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034165
Mã NSX: AA0805FR-072R1L

Số lượng / Giá