Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 30,961-30,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.92 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034195
Mã NSX: AA0805FR-073R92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035174
Mã NSX: RT0805DRD07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034196
Mã NSX: AA0805FR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034197
Mã NSX: AA0805FR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034198
Mã NSX: AA0805FR-074R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035175
Mã NSX: RT0805DRD07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034199
Mã NSX: AA0805FR-074R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034200
Mã NSX: AA0805FR-074R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035176
Mã NSX: RT0805DRD07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034201
Mã NSX: AA0805FR-074R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034202
Mã NSX: AA0805FR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035177
Mã NSX: RT0805DRD07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034203
Mã NSX: AA0805FR-074R42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034204
Mã NSX: AA0805FR-074R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034205
Mã NSX: AA0805FR-074R64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035178
Mã NSX: RT0805DRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035179
Mã NSX: RT0805DRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035180
Mã NSX: RT0805DRD0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035181
Mã NSX: RT0805DRD0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035182
Mã NSX: RT0805DRD0716RL

Số lượng / Giá