Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,061-31,080 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036232
Mã NSX: RT0805CRE0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035237
Mã NSX: RT0805DRD0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036233
Mã NSX: RT0805CRE07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035238
Mã NSX: RT0805DRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036234
Mã NSX: RT0805CRE07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035239
Mã NSX: RT0805DRD07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036235
Mã NSX: RT0805CRE0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035240
Mã NSX: RT0805DRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036236
Mã NSX: RT0805CRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035241
Mã NSX: RT0805DRD0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036237
Mã NSX: RT0805CRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035242
Mã NSX: RT0805DRD0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036238
Mã NSX: RT0805CRE075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035243
Mã NSX: RT0805DRD07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036239
Mã NSX: RT0805CRE075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035244
Mã NSX: RT0805DRD0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036240
Mã NSX: RT0805CRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035245
Mã NSX: RT0805DRD072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036241
Mã NSX: RT0805CRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035246
Mã NSX: RT0805DRD072K15L

Số lượng / Giá