Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,081-31,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036242
Mã NSX: RT0805CRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035247
Mã NSX: RT0805DRD072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036243
Mã NSX: RT0805CRE07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035248
Mã NSX: RT0805DRD072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036244
Mã NSX: RT0805CRE07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035249
Mã NSX: RT0805DRD072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036245
Mã NSX: RT0805CRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035250
Mã NSX: RT0805DRD072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036246
Mã NSX: RT0805CRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035251
Mã NSX: RT0805DRD072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036247
Mã NSX: RT0805CRE0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035252
Mã NSX: RT0805DRD072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036248
Mã NSX: RT0805CRE07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035253
Mã NSX: RT0805DRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036249
Mã NSX: RT0805CRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035254
Mã NSX: RT0805DRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036250
Mã NSX: RT0805CRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035255
Mã NSX: RT0805DRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036251
Mã NSX: RT0805CRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035256
Mã NSX: RT0805DRD072K94L

Số lượng / Giá