Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,101-31,120 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036252
Mã NSX: RT0805CRE07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035257
Mã NSX: RT0805DRD07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036253
Mã NSX: RT0805CRE07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035258
Mã NSX: RT0805DRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036254
Mã NSX: RT0805CRE0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035259
Mã NSX: RT0805DRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036255
Mã NSX: RT0805CRE0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035260
Mã NSX: RT0805DRD0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036256
Mã NSX: RT0805CRE07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035261
Mã NSX: RT0805DRD07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036257
Mã NSX: RT0805CRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035262
Mã NSX: RT0805DRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036258
Mã NSX: RT0805CRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035263
Mã NSX: RT0805DRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036259
Mã NSX: RT0805CRE0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035264
Mã NSX: RT0805DRD07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036260
Mã NSX: RT0805CRE07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035265
Mã NSX: RT0805DRD07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036261
Mã NSX: RT0805CRE07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035266
Mã NSX: RT0805DRD07332KL

Số lượng / Giá