Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,121-31,140 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036262
Mã NSX: RT0805CRE0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035267
Mã NSX: RT0805DRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036263
Mã NSX: RT0805CRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035268
Mã NSX: RT0805DRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036264
Mã NSX: RT0805CRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035269
Mã NSX: RT0805DRD0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036265
Mã NSX: RT0805CRE07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035270
Mã NSX: RT0805DRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036266
Mã NSX: RT0805CRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035271
Mã NSX: RT0805DRD07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036267
Mã NSX: RT0805CRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035272
Mã NSX: RT0805DRD0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036268
Mã NSX: RT0805CRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035273
Mã NSX: RT0805DRD0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036269
Mã NSX: RT0805CRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035274
Mã NSX: RT0805DRD0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036270
Mã NSX: RT0805CRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035275
Mã NSX: RT0805DRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036271
Mã NSX: RT0805CRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035276
Mã NSX: RT0805DRD0737K4L

Số lượng / Giá