Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,141-31,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036272
Mã NSX: RT0805CRE076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035277
Mã NSX: RT0805DRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036273
Mã NSX: RT0805CRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035278
Mã NSX: RT0805DRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036274
Mã NSX: RT0805CRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035279
Mã NSX: RT0805DRD07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036275
Mã NSX: RT0805CRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035280
Mã NSX: RT0805DRD07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036276
Mã NSX: RT0805CRE076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035281
Mã NSX: RT0805DRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036277
Mã NSX: RT0805CRE076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035282
Mã NSX: RT0805DRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036278
Mã NSX: RT0805CRE076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035283
Mã NSX: RT0805DRD073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036279
Mã NSX: RT0805CRE076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035284
Mã NSX: RT0805DRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036280
Mã NSX: RT0805CRE07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035285
Mã NSX: RT0805DRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036281
Mã NSX: RT0805CRE07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035286
Mã NSX: RT0805DRD073K32L

Số lượng / Giá